ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ค้นหากิจกรรม

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้

อังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

เชิญชวนน้องๆ เล่นเกม เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในรูปแบบของการสร้างเมือง (10)

สถานที่: Online

อังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

เชิญชวนน้องๆ เล่นเกม เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในรูปแบบของการสร้างเมือง (20)

สถานที่: Online

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

Digital Media Production : การผลิตสื่อดิจิทัล (Introduction)

สถานที่: ออนไลน์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

Modern Entrepreneur : ผู้ประกอบการสมัยใหม่ (Introduction)

สถานที่: ออนไลน์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

การสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ : Professional Communication and Presentation (Introduction)

สถานที่: ออนไลน์

พุธที่ 17 มีนาคม 2564

“กลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยา” หลังสอบเป็นอย่างไรบ้าง พี่น้อง!!

สถานที่: mind room ชั้น4 ตึกอธิการบดี