สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Office Of Student Development and Alumni

สมัครเรียนวิชาทหาร

 

 

 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในใบสมัคร

ตัวอย่างใบสมัคร รด. 1 (Download)

ตัวอย่างใบสมัคร รด. 2 (Download)

ตัวอย่างใบสมัคร รด. 2 (Kosen) (Download)

 • Download ใบสมัคร

ใบสมัคร รด. 1 (สำหรับผู้ที่สมัครเรียน นศท.ชั้นปีที่ 1)  (Pdf)

ใบสมัคร รด. 2 (สำหรับผู้ที่สมัครเรียน นศท.ชั้นปีที่ 2 – 5) (Pdf)

ใบรับรองแพทย์เฉพาะ นศท. ชั้นปีที่ 1 (รอการอัพเดต)

 • (กรอกข้อมูลในใบสมัครแล้วพิมพ์ใบสมัครลงในไฟล์ หน้า/หลัง) นำเอกสารมาส่งที่ งานนักศึกษาวิชาทหาร สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ชั้น 4 ตึกอธิการบดี

*ใบสมัครที่สมบูรณ์ จะต้อง Print ใบสมัครให้ด้านหน้าและด้านหลังอยู่ในแผ่นเดียวกัน

** แล้วนำมายื่นที่ ผกท. ลาดกระบัง พร้อมเอกสารแนบ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 19 กรกฎาคม 2567 ติดต่อสอบถาม Facebook  ผกท. ลาดกระบัง    

เอกสารสำหรับ นศท. ชั้นปีที่ 1 (ใหม่)

 • ใบสมัคร รด.1
 • สำเนา ปพ.1
 • ใบรับรองแพทย์
 • สำเนา สด.9 ( ถ้ามี )
 • รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

เอกสารสำหรับ  นศท. ชั้นปีที่ 1 (ซ้ำชั้น) ถึง 5  (โอนย้าย รอรับสิทธิ์)

 • รูปนักศึกษาวิชาทหาร 1 นิ้ว 2 รูป ( สามารถใช้รูปถ่ายเดิมได้ )
 • ใบสมัคร รด. 2
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

– นักศึกษาวิชาทหารโอนย้ายใหม่

 • ใช้หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหารปีที่ผ่านมา ต้องระบุว่าสำเร็จวิชาทหารปีที่ผ่านมา

– นักศึกษาปัจจุบันเลื่อนชั้นปี

 • ใช้รูปถ่าย 1 รูปเท่านั้น

สำหรับ นศท. เลื่อนชั้นปี (เฉพาะ นศท. สจล.)

  • รูป 1 นิ้ว 2 รูป
  • ใบสมัคร (รด. 2)

#นักศึกษากรอกใบสมัครด้วย Computer ลงบนไฟล์  PDF  แล้วส่งกลับมาที่ Facebook 

ผกท. ลาดกระบัง

Scroll to Top