สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Office Of Student Development and Alumni

ชมรม

 • จริยธรรม
  เป็นชุมนุมที่ให้นักศึกษาได้ปลูกจิตสํานึกและ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก และเยาวชน รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการทําความดีผ่านกิจกรรม ต่างๆ
 • ดนตรี
  จัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเสียงดนตรี เช่น การประกวดดนตรี การแสดงทักษะพิเศษทางด้านดนตรี ให้ความรู้ และฝึกฝนทักษะสําหรับผู้ที่สนใจในการเล่นดนตรี คอยสนับสนุน และเติมเต็มกิจกรรมต่างๆ ในคณะด้วยเสียงดนตรี
 • กีฬาและนันทนาการ
  จัดกิจกรรม freshy science street soccer และ science street soccer เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์เล่นกีฬา และเพื่อหานักกีฬาไปเล่นเป็นตัวแทนคณะในครั้งต่อไป
 • ประชาสัมพันธ์และกระจายเสียง
  จัดตั้งเครื่องเสียง กระจายเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์ โดยทางชุมนุมของเราจะมีการ อบรม sound engineeringอบรม work shop อบรม light and sound อบรม DI วิทยาศาสตร์สัมพันธ์แข่งขันทักษะระบบเครื่องเสียงPA
 • เชียร์และนิเทศสัมพันธ์
  เป็นสันทนาการของคณะ วิทยาศาสตร์ คอยสร้างความสนุกสนาน สร้างสีสันและความเฮฮา ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้ร่วม สนุก อาทิ เช่น กิจกรรมก้าวแรก (First Step) เป็นต้น หรือฝึกการ เป็นพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมไปถึง เรื่องยาต่างๆ พร้อมสอนทักษะในการช่วยเหลือผู้อื่น
 • วิชาการ
  ชุมนุมที่ไม่ได้มีดีแค่สอน แต่ยังมีดีที่เทคนิคต่างๆที่จะพาไปพิชิตข้อสอบ และไม่ได้มีแค่วิชาการอย่างเดียว ยังมีกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย ทั้งค่ายวิทย์อาสา และโครงการพี่สอนน้อง
 • เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
  ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ภายใน คณะวิทยาศาสตร์ และยังมีการสอนเทคนิคการถ่ายภาพ เพื่อ เพิ่มทักษะในการถ่ายภาพมากขึ้น
 • วิดยาสตาร์ทอัพ
  เป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลที่สนใจในการทำสตาร์ทอัพ รวมไปถึงการจัดอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสตาร์ทอัพและทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนแนวคิด สร้างความร่วมมือในการทำธุรกิจ
 • ผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์
  คอยผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆของคณะ วิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังคอยสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะ วิทยาศาสตร์
Scroll to Top