สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Office Of Student Development and Alumni

เปิดรับสมัครผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2567

เชิญส่งผลงานเข้าประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2567

ชิงมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท 

เมื่อส่งผลงานก็ได้รับเงินสนับสนุนโครงการละ 8,000 บาท 

โหลดใบสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://drive.google.com/…/1j7ER8VLiHAqf0TzXIEAoO…

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สหกิจศึกษา 

โทร 023298000ต่อ 3302

Scroll to Top