สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Office Of Student Development and Alumni

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ

เอกสารที่ใช้เบิกเงินคืน 2567

กรณีประสบอุบัติเหตุ แล้วสำรองจ่าย หลัง 1 มิ.ย. 67 เวลา 16.30 น.

claim-form AXA คำร้องเบิกสินไหม -67

การประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2567

Scroll to Top