สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Office Of Student Development and Alumni

จำนวนนักศึกษา

0 คน

จำนวนทุน

0 +

สโมและชมรม

0 +

จำนวนนักศิษย์เก่า

0 +
June 2024

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทุนการศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวินัยนักศึกษา สหกิจศึกษา แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น

เปิดรับสมัครผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2567 เชิญส่งผลงานเข้าประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2567 ชิงมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท เมื่อส่งผลงานก็ได้รับเงินสนับสนุนโครงการละ 8,000

อ่านเพิ่มเติม »

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย รอบคัดเลือก

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย รอบคัดเลือก 1-5 พฤศจิกายน 2565 งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพนักศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำนักกีฬาลงแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

อ่านเพิ่มเติม »

บริการนักศึกษา

ระเบียบ ประกาศ

ขอใช้รถ/สถานที่

หางาน

ทุนการศึกษา

บริการให้คำปรึกษา

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

การบริจาค

Scroll to Top