สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Office Of Student Development and Alumni

จำนวนนักศึกษา

0 คน

จำนวนทุน

0 +

สโมและชมรม

0 +

จำนวนนักศิษย์เก่า

0 +

LUKOS TRAINEE

project lukos da (นักศึกษาฝึกงาน) 2024 มีรุ่นนี้มาต้องมีอะไรเพิ่ม
#OSDA #KMITLstudentLife

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทุนการศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวินัยนักศึกษา สหกิจศึกษา แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ดนตรีไทย 3 พระจอมเกล้า ครั้งที่ 1

กิจกรรม ” ดนตรีไทยสามพระจอมเกล้า ครั้งที่ ๑ ”
📆วันที่ 20 เมษายน 2567
📍ณ หอประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อ่านเพิ่มเติม »

การประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

การประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีสวัสดิการดูแลนักศึกษา โดยได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาสถาบัน ทุกคน กับ บริษัทอินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) หากนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ

อ่านเพิ่มเติม »

รับสมัครทุนผู้ทำคุณประโยชน์

รับสมัครทุนผู้ทำคุณประโยชน์ รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา สจล. ประเภททุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน (ทุนนักกิจกรรม) คุณสมบัติ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ถึง

อ่านเพิ่มเติม »

ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น

เปิดรับสมัครผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2567 เชิญส่งผลงานเข้าประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2567 ชิงมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท เมื่อส่งผลงานก็ได้รับเงินสนับสนุนโครงการละ 8,000

อ่านเพิ่มเติม »

บริการนักศึกษา

ระเบียบ ประกาศ

ขอใช้รถ/สถานที่

หางาน

ทุนการศึกษา

บริการให้คำปรึกษา

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

การบริจาค

Scroll to Top