สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Office Of Student Development and Alumni

สมัครเรียนวิชาทหาร ปีการศึกษา 2567

นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สามารถสมัครเรียนวิชาทหาร (รด.) ได้ ตั้งแต่วันนี้ – 19 กรกฎาคม 2567

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น  4 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(ขึ้นตึกอธิการฯ มาออกลิฟท์ เลี้ยวขวา ติดต่อที่ พี่ตุน หรือ พี่ชัย)

โทร 02 329 8000 ต่อ 3243

หรือ คลิกเพื่อดูรายละเอียดได้ที่ คลิก/แตะที่นี่

Scroll to Top