สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Office Of Student Development and Alumni

เครื่องแบบนักศึกษาชาย พิธีการและปกติ

ตัวอย่าง การแต่งกายชุดนักศึกษา ชาย 
การแต่งกายชุดนักศึกษาชาย (ชุดพิธีการและปกติ)
–  เสื้อเชิ้ต คอตั้ง แขนยาวสีขาวธรรมดา ผ้าไม่บางเกินควร
–  กางเกงขายาวแบบสากล (สแล็ก) ทรงกระบอกธรรมดา สีดำหรือสีกรมท่า
–  รองเท้าหนังหัวตัดไม่มีเชือก
–  เข็มขัดหนังสีดำ
–  หัวเข็มขัดโลหะ ลายดุนเครื่องหมายสถาบันสีทอง
–  เน็กไทปักเครื่องหมายสถาบัน
ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. 2552

Model นาย เสฏฐวุฒิ จงเจริญ (ที่หนึ่ง) นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
Photographer นักศึกษาฝึกงาน ทีม Lukos คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Producer งานสื่อและประชาสัมพันธ์ OSDA
Location สตูดิโอ สำนักงานสื่อสารองค์กร

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. 2552
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

Scroll to Top