สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Office Of Student Development and Alumni

เครื่องแบบนักศึกษาหญิง พิธีการ

ตัวอย่าง การแต่งกายชุดนักศึกษา หญิง
การแต่งกายชุดนักศึกษาหญิง (ชุดพิธีการ)
–  เสื้อคอปก แขนสามเหลี่ยม ไม่มีสาบหลัง ผ้าไม่บางมาก สีขาวธรรมดา
–  กระโปรงพิธีการผู้หญิง ทรงสอบ สีกรมท่า คลุมเข่า
–  รองเท้าหนังสีดำ หุ้มตลอดเท้า (คัชชู หัวตัด)
–  ดุมโลหะขาวตราสถาบัน กลัดทุกเม็ด
–  เข็มขัดหนังกลับสีน้ำตาล
–  หัวเข็มขัดโลหะ ลายดุนเครื่องหมายสถาบันสีทอง
–  เข็มโลหะเครื่องหมายสถาบันสีเงิน กลัดเหนืออกด้านซ้าย
ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. 2552

Model นางสาว วชิราภรณ์ แสนทรัพย์ (บิว) นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
Photographer นักศึกษาฝึกงาน ทีม Lukos คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Producer งานสื่อและประชาสัมพันธ์ OSDA
Location สตูดิโอ สำนักงานสื่อสารองค์กร

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. 2552
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

Scroll to Top