สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Office Of Student Development and Alumni

เครื่องแบบนักศึกษาชุดปกติ หญิง

ตัวอย่าง การแต่งกายชุดนักศึกษา หญิง
การแต่งกายชุดนักศึกษาหญิง (ชุดปกติ)
–  เสื้อคอปก แขนสามเหลี่ยม ไม่มีสาบหลัง ผ้าไม่บางมาก สีขาวธรรมดา
–  กระโปรงผู้หญิง พลีทยาวคลุมเข่า จีบกลาง ไม่ใหญ่เกินไป
–  รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น สีขาวล้วน
–  ดุมโลหะขาวตราสถาบัน 4 เม็ด
–  เข็มขัดหนังกลับสีน้ำตาล
–  หัวเข็มขัดโลหะ ลายดุนเครื่องหมายสถาบันสีทอง
–  เข็มโลหะเครื่องหมายสถาบันสีเงิน กลัดเหนืออกด้านซ้าย
–  ตุ้งติ้งคณะ
ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. 2552

Model นางสาว อินทิรา ธนัพประภัศร์ ( แคร์ ) นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Photographer นักศึกษาฝึกงาน ทีม Lukos คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Producer งานสื่อและประชาสัมพันธ์ OSDA
Location สตูดิโอ สำนักงานสื่อสารองค์กร

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. 2552
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

Scroll to Top