สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Office Of Student Development and Alumni

เครื่องแบบนักศึกษาหญิง พิธีการ (เต็มตัว)

ตัวอย่าง การแต่งกายชุดนักศึกษา หญิง
การแต่งกายชุดนักศึกษาหญิง (ชุดพิธีการเต็มตัว)
–  เสื้อคอปก แขนสามเหลี่ยม ไม่มีสาบหลัง ผ้าไม่บางมาก สีขาวธรรมดา
–  กระโปรงพิธีการผู้หญิง ทรงสอบ สีกรมท่า คลุมเข่า
–  รองเท้าหนังสีดำ หุ้มตลอดเท้า (คัชชู หัวตัด)
–  ดุมโลหะขาวตราสถาบัน กลัดทุกเม็ด
–  เข็มขัดหนังกลับสีน้ำตาล
–  หัวเข็มขัดโลหะ ลายดุนเครื่องหมายสถาบันสีทอง
–  เข็มโลหะเครื่องหมายสถาบันสีเงิน กลัดเหนืออกด้านซ้าย
ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. 2552

Model นางสาว ปพิชญาพร แก้วมี ( วุ้นเส้น ) นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
Photographer นักศึกษาฝึกงาน ทีม Lukos คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Producer งานสื่อและประชาสัมพันธ์ OSDA
Location สตูดิโอ สำนักงานสื่อสารองค์กร

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. 2552
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

Scroll to Top