สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Office Of Student Development and Alumni

ทุนชิน โสภณพาณิช

🎖️รับสมัคร ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช✨ ทุนนี้สำหรับ น้องๆ ปี 1 รหัส 67 เท่านั้น 😊 📆ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2567 นี้เท่านั้น 💻ผ่านระบบทุนการศึกษาออนไลน์ https://scholarship.kmitl.ac.th/ 💡คุณสมบัติ 1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดัมปริญญตรี ชั้นปีที่ 1 2. นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 3. ผลการเรียนดีพอสมควร คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 4. มีความประพฤติดี 5. รับสมัครทุกสาขาวิชา/วิทยาลัย/วิทยาเขต 6. ให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบหลักสูตรปริญญาตรี #ทุนสจล. #DEK67 #KMITL67 #OSDA_KMITL #KMITL #สจล #ลุยไปด้วยกัน #FightTogether #KMITL2024 #DigitalUniversity #TheWorldMasterOfInnovation

Scroll to Top