ช่วยกิจกรรมขยะแลกกระทง สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม
จันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ช่วยกิจกรรมขยะแลกกระทง สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ลานพระจอม

รายละเอียด

ช่วยงานขยะแลกกระทง สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม  เวลา 16:00-21:00 น

แชร์ไป Social Network

ระยะเวลาที่เปิดลงทะเบียน

ไม่จำกัด

ช่วงเวลากิจกรรม

เริ่ม: วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:00 น.
ถึง: วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 22:00 น.

สถานที่

ลานพระจอม