Develop2KMITL (D2KMITL)
อังคารที่ 24 พ.ค. 2565

Develop2KMITL (D2KMITL)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียด

ชั่วโมงกิจกรรม/ชั่วโมงทุน จำนวน 6 - 8 ชั่วโมง

* จำเป็นต้องอ่าน

นักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และจำเป็นต้องส่งใบรับรองผลวัคซีนหมอพร้อมให้กับทางชมรมเยาวชนสร้างชาติ เพื่อเป็นการยืนยัน ถ้าใครไม่ส่งมา ทางชมรมขออนุญาตไม่รับพิจารณาค่ะ ส่งมาทาง FB Page : NBI-Youth KMITL (คลิ๊ก)

-----------------------------------------

ลงทะเบียนเวลา 12.30 ณ ห้อง 703 ตึก 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. (กรุณารับประทานอาหารเที่ยงมาล่วงหน้า : การเตรียมตัวตามหมายเหตุด้านล่าง

ด้วยชมรมเยาวชนสร้างชาติ ดําเนินการติดตั้งไฟส่องทางด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar LED) บริเวณกําแพงโดยรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1)(สาย A) เลียบทางเท้าฝั่งทิศตะวันออก (ฝั่งหอสมุด,หอประชุมวร บุนนาค) เริ่มตั้งแต่สามแยกฝั่งหอสมุด - หน้าป้ายคณะเทคโนโลยีการเกษตร 2)(สาย B) เลียบทางเท้าฝั่งทิศใต้ ซอย ฉลองกรุง 1 (ฝั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์) เริ่มตั้งแต่สามแยกฝั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สามแยกหอพักบุคลากร สจล. และ 3)(สาย C) เลียบทางเท้าฝั่งทิศใต้ (ฝั่งโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา) ในชื่อโครงการ Develop2KMITL (D2KMITL) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมช่วงกลางคืนในการเดินเท้าโดยรอบ มหาวิทยาลัยให้มีความปลอดภัยและดูทันสมัยมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ทางเท้าใน การเดินทางเข้าออกมหาวิทยาลัยมากขึ้นด้วย

ร่วม "พัฒนาสถาบัน" ให้น่าเดินเริ่มที่ "ตัวเราเอง"

กิจกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรม

  • Workshop หัวข้อ “สร้างคุณค่าพัฒนาสถาบันผ่าน CCS”

  • รู้จักกับ CCS (Cap-Cornor Stone)

  • ร่วมพัฒนาสถาบัน -> ลงปฏิบัติงาน ติดตั้ง Solar LED ตามสายงาน / พัฒนาทางเท้า

หมายเหตุ : การแต่งกายชุดพร้อมทำงาน : เสื้อ(สั้น/ยาว)/กางเกงขายาว/รองเท้าหุ้มส้น (สวมถุงเท้า) อุปกรณ์เตรียมนำมาด้วย : ผ้าเช็ด/กรรไกร หรือ คัดเตอร์

ชมรมจัดเตรียมสวัสดิการและปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันโควิด : น้ำดื่ม(ขวด)ให้ตลอดการปฏิบัติงาน พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยตามมาตรฐาน (Safety First) ได้แก่ เสื้อกักสะท้อนแสง ถุงมือ หมวก เป็นต้น

 

แชร์ไป Social Network

ระยะเวลาที่เปิดลงทะเบียน

ตั้งแต่ อังคารที่ 17 พ.ค. 2565
ไปจนถึง จันทร์ที่ 23 พ.ค. 2565

ช่วงเวลากิจกรรม

เริ่ม: วันอังคารที่ 24 พ.ค. 2565 เวลา 12:30 น.
ถึง: วันอังคารที่ 24 พ.ค. 2565 เวลา 18:30 น.

สถานที่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้าคุณทหารลาดกระบัง