อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเยาวชนอุดมศึกษาขับเคลื่อนสุขภาวะ รุ่นที่ 7
พฤหัสบดีที่ 26 พ.ค. 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเยาวชนอุดมศึกษาขับเคลื่อนสุขภาวะ รุ่นที่ 7

ห้องพัชรกิติยาภา ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

รายละเอียด

เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนตอบรับแล้ว กับคุณวรรณิภา  สุขพันธ์ osda ชั้น 4 สนอ. จำนวน 3 คนเท่านั้น

แชร์ไป Social Network

ระยะเวลาที่เปิดลงทะเบียน

ตั้งแต่ พฤหัสบดีที่ 26 พ.ค. 2565
ไปจนถึง ศุกร์ที่ 27 พ.ค. 2565

ช่วงเวลากิจกรรม

เริ่ม: วันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ค. 2565 เวลา 08:00 น.
ถึง: วันศุกร์ที่ 27 พ.ค. 2565 เวลา 17:00 น.

สถานที่

ห้องพัชรกิติยาภา ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ